Medische Expertises

Dr. Derk van Kampen verricht naast zijn klinische werk als orthopedisch chirurg ook medische expertises voor Expertise Centrum MediLibra in Amsterdam.


Medische expertises worden vaak verricht ter bepaling van de gezondheidstoestand in het verleden. In de huidige situatie en/of om een inschatting te maken van de toekomstige gezondheidstoestand. Voorbeelden hiervan zijn expertises bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, vaststelling van de medische gevolgen van ongevallen en/of medische fouten.


Hij is sinds 2022 lid van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR)