Medische Expertises

Derk van Kampen verricht naast zijn klinische werk als orthopedisch chirurg ook medische expertises voor MediLibra in Amsterdam.


Medische expertises worden vaak verricht ter bepaling van de gezondheidstoestand in het verleden. In de huidige situatie en/of om een inschatting te maken van de toekomstige gezondheidstoestand. Voorbeelden hiervan zijn expertises bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, vaststelling van de medische gevolgen van ongevallen en/of medische fouten.


Sinds 2022 ben in aspirant lid van de NVMSR