Microfractuur behandeling bij kraakbeen letsel

Bij deze techniek maken we gebruik van het vermogen van stamcellen in het beenmerg om schade te herstellen. Dit gebeurd meestal via een kijk operatie techniek. Met deze techniek wordt de onderliggende botlaag (de cortex) geperforeerd met een gebogen priem (zie video) om vanuit de zich daaronder bevindende cellen van het beenmerg een nieuwe laag te vormen bestaande uit een mengsel van kraakbeen en bindweefsel. In feite vormt zich vanuit het beenmerg een stolsel met daarin mesenchymale cellen. Een stabiele wand rond het kraakbeendefect is een belangrijke voorwaarde. Het oorspronkelijke kraakbeen wordt hiermee niet hersteld. Het nieuwe littekenkraakbeen is minder veerkrachtig maar dit is altijd beter dan het kale botoppervlak. Het genezingsproces, voor zover daar van mag worden gesproken, vergt enkele maanden tot een jaar. Uit onderzoek blijkt dat dit litteken-kraakbeen minder stevig is dan het onbeschadigde kraakbeen. Daarom is deze techniek vooral geschikt voor letsels die kleiner zijn dan 2 cm2.


Kijk operatie (arthroscopie) van de knie

Nabehandeling

50% belast voor 6 weken dus met 2 krukken lopen

Veel fietsen op hometrainer voor 6 weken: om daarmee het 'nieuwe kraakbeen' in de juiste vorm te mouleren.


Totale hersteltijd is +/- 6-8 maanden.