Hechten rotator cuff scheur

Beeld kijkoperatie schouder (intra articulair). Linker plaatje: een normale schouder. Rechter plaatje: Een duidelijk gat in de pees.

Beeld kijkoperatie van bovenaf (subacromiaal). Links een gat in de pees. Rechts de gerepareerde pees. Deze is weer vast gezet aan het bot van de bovenarm

Een veel voorkomend schouderprobleem is een scheur in een of meerdere pezen om het gewrichtskapsel. De pezen vormen samen de rotator cuff. De scheuring veroorzaakt pijn. Als de pijn niet op een andere manier verholpen kan worden, is een artroscopische cuff repair soms een optie. Dit is een kijkoperatie waarbij de gescheurde pees wordt terug gehecht op het bot.


Meestal betreft de scheur de Supraspinatus pees. Daarnaast is regelmatig ook de Infraspinatus en de Subscapularis aangedaan.


Operatie techniek

De chirurg brengt de camera en andere instrumenten in de schouder via een aantal kleine sneetjes. Nadat de schouder is gecontroleerd, wordt de pees vrij gelegd van het omliggende weefsel. Hierna kan de gescheurde pees worden terug gehecht op het bot. Dit gebeurt met behulp van botankers (een soort pluggen met hechtdraden). De hechtingen zorgen ervoor dat de pees weer zoveel mogelijk op zijn oorspronkelijke plek komt en de scheur kan genezen.


De ingreep duurt ongeveer 60 minuten.


Nabehandeling

Hou rekening met een lange revalidatieperiode. De eerste 6 weken zit de arm 24-uur per dag in een sling (soort mitella), en mag met de arm alleen passief geoefend worden.

Na 6 weken mag langzaam op geleide van de pijn, de arm actief gebruikt gaan worden. Het kan een half jaar tot een jaar duren voordat de functie van de schouder geheel hersteld is.

Complicaties

De kans op complicaties bij deze operatie is klein.

  • Nabloeding

  • Er is een geringe kans op bacterieele infectie

  • Stijfheid/ frozenshoulder van de schouder

  • Helaas kan de gerepareerde scheur opnieuw afscheuren. Bij oudere mensen is deze kans grotere door verminderde kwaliteit van de pees op oudere leeftijd