Subluxatie schouder

Er zijn mensen bij wie het schouderkapsel van nature ruim is (laxiteit). Een (te) ruim kapsel kan een aanleiding zijn tot schouderklachten. Hierbij is echter geen sprake van een beschadiging. Deze vorm van instabiliteit komt vaker bij jonge vrouwen voor en bestaat niet uit echte luxaties, maar uit een instabiel gevoel en een klikkende sensatie.

Dit laatste worden subluxaties genoemd en worden veroorzaakt doordat de schouderkop op de rand van de kom kan staan en vervolgens weer terugschiet in zijn normale positie.

Behandeling

De fysiotherapeut heeft een zeer belangrijke rol in de behandeling van dit probleem. Na een subluxatie is revalidatie door een fysiotherapeut gespecialiseerd in de schouder sterk aan te raden.

Wat kan de fysiotherapeut betekenen na een subluxatie?

  1. De fysiotherapeut adviseert hoe u het beste om kan gaan met de schouder na de subluxatie. Wat mag u wel en niet doen, nadat dit is gebeurd?

  2. Oefentherapie speelt een zeer belangrijke rol tijdens de revalidatie na een subluxatie. Op geleide van de pijn kan er eerst gestart worden met bewegen (mobiliseren). Dit kan door de fysiotherapeut worden gedaan (passieve mobilisaties) en wordt opgebouwd naar (gedeeltelijk) actief mobiliseren. Dit wordt ook geleid actief genoemd.

  3. Naast mobiliserende oefeningen, zijn stabiliserende/ coƶrdinatieve en krachtoefeningen essentieel in het slagen van de therapie. Hoe stabieler de schouder is, des te kleiner de kans dat er weer een subluxatie ontstaat.