Kalk in de pees (tendinitis calcarea)

Tendinosis calcarea is een chronische aandoening waarbij er kalkafzettingen ontstaan in uw pezen en soms ook in de slijmbeurs, in de meeste gevallen in en rond uw schoudergewricht. Naast de kalkafzettingen zijn de betrokken pezen en veelal ook de slijmbeurs verdikt en pijnlijk wat kan leiden tot beknelling (impingement). Ondanks dat er een aantal theorieën zijn beschreven over het ontstaan van deze kalkafzettingen blijft de oorzaak onduidelijk. Het lichaam kan zich spontaan herstellen maar dat kan maanden tot enkele jaren duren.

De pijnklachten worden veelal aan de voor- en zijkant van de schouder ervaren met soms uitstraling richting de elleboog of hals. De pijn kan verergeren bij heffen van de arm. Vaak is liggen op de aangedane zijde pijnlijk en wordt er ’s nachts meer pijn ervaren. Acute verergering van de pijnklachten kan optreden bij verplaatsing van het kalk vanuit de pees in de slijmbeurs.

Verkalking kan het beste worden vastgesteld door echografie of een röntgenfoto. Onderzoek doormiddel van een MRI of CT scan heeft geen aanvullen waarde.

Ronten foto van een linker schouder. Met duidelijke kalk in het traject van de supra spinatus.

Rontgen foto van een rechter schouder met zeer veel kalk in de supra en infra spinatus

Behandeling

Barbotage is een behandeling waarbij de kalk die zich in uw schouder heeft afgezet wordt aangeprikt. Soms is de kalk heel hard. Soms is de kalk zacht en kan een deel van de kalk worden opgezogen. Maar het belangrijkste doel van de behandeling is om de kalk aan te prikken (er worden kleine gaatjes in gemaakt en de kalk wordt in kleine stukjes verdeeld). Hierdoor ontstaat een steriele ontstekingsreactie en wordt het lichaam aangezet om deze kleine kalkrestjes te gaan opruimen.

De barbotage is daarom het begin van het traject. Het lichaam moet daarna de rest doen. Hier gaat tijd overheen (weken tot maanden). Gedurende deze tijd nemen de klachten meestal geleidelijk af. Echter, er kunnen periodes zijn waarbij de klachten plots toenemen. Dat heeft te maken met verplaatsing ('migratie') van de calcificaties van de pees naar de slijmbeurs. Dat is een onderdeel van het herstelproces.

De pijnklachten kunnen de eerste dagen tot soms twee weken na de behandeling tijdelijk erger zijn dan voor de behandeling. Dit is normaal en u hoeft zich hierover niet ongerust te maken. We adviseren u de dag van de behandeling en de daarop volgende twee dagen gebruik te maken van een pijnstiller zoals paracetamol. Dit tot maximaal 6 keer 500 mg. per dag. Eventueel kunt ook koelen met ijs (niet direct op de huid).

Til de eerste week na de behandeling geen zware dingen. Ook sporten waarbij u uw armen intensief gebruikt wordt afgeraden. Maak tijdens u dagelijkse bezigheden alleen bewegingen binnen uw pijngrenzen.

2-3 weken na barbatage start fysiotherapie voor het trainen van de rotator cuff.

In eerste instantie hoeft u niet op poli controle terug te komen. Het is niet noodzakelijk om een controle rontgen foto te maken of er nog rest kalk aanwezig is. Het gaat er om of de klachten zijn verminderd. Mochten de klachten na enkele maanden toch aanhouden dan komt u terug op de poli en dan zullen we wel een controle foto maken om te zien of er nog rest kalk aanwezig is. Het is mogelijk om de barbotage te herhalen.

Echo geleide barbotage behandeling schouder rechts.