Hemi knie prothese (halve knie)

Alleen slijtage aan de binnenkant van de knie, buitenkant en kruisband zijn intact

Halve kunst knie aan de binnenkant van de knie

Er kan voor een hemi (halve knie prothese) gekozen worden mits:  de artrose beperkt is tot één zijde van de knie én als de knie goed stabiel is. De niet aangedane gewrichtsoppervlakken blijven dan behouden. Deze prothese wordt meestal aan de binnenzijde (en soms buitenzijde) van de knie geplaatst. 


Animatie van de operatie techniek van een halve kunst knie

Meestal zit de slijtage aan de binnenkant (=mediaal) van de knie. Maar bij +/- 10% van de mensen zit de slijtage lateraal (=buitenkant) van de knie. Het is dan mogelijk om een halve (hemi knie) kunst knie te plaatsen aan de buitenkant van de knie. 

Rontgen foto knie met alleen slijtage aan de binnenkant van de knie (bot op bot)

Rontgen foto knie met een halve kunst knie aan de binnenkant

Zijaanzicht rontgen foto met een hemi knie prothese

De operatie

Er wordt een wond gemaakt aan de binnenzijde (soms buitenzijde) van de knie. De kwaliteit van de kruisbanden en het kraakbeen aan de buitenzijde van de knie wordt beoordeeld. Indien deze toch niet goed blijken te zijn, zal de orthopedisch chirurg een grotere wond moeten maken en een totale knieprothese plaatsen. Dit komt zelden voor.

Het versleten kraakbeen van het bovenbeen en het onderbeen wordt verwijderd en vervangen door twee metalen prothesedelen. Door het afzagen van een dun laagje bot kan de halve knieprothese goed aansluiten op het bot van het bovenbeen en het onderbeen.

De wond wordt gesloten en  u krijgt een drukverband om uw been.

De verdoving vindt plaats door middel van een ruggenprik of onder algehele narcose. De operatie duurt gemiddeld één uur.

Na de operatie wordt er ter controle een röntgenfoto gemaakt.


Type prothese: In het Dijklander ziekenhuis plaatsen wij de Oxford hemi knie prothese van de firma Zimmer Biomet. Deze valt onder de categorie ‘10A protheses’. Van deze categorie protheses is minimaal 10 jaar internationale data bekend waaruit blijkt dat deze goed functioneren bij een grote groep patiënten. 

Nabehandeling

Uw verblijf in het ziekenhuis is gemiddeld 0-1 nacht. Het ontslag is afhankelijk van de wond, de functie van de knie en hoe u zich voelt.

Na de operatie leert u, onder begeleiding van een fysiotherapeut, lopen met twee elleboogkrukken. U mag de knie volledig belasten.

Na ontslag uit het ziekenhuis dient u thuis de behandeling door een fysiotherapeut voort te zetten. U krijgt hiervoor een verwijzing en oefenprogramma mee.

Na ongeveer 8 weken na de operatie komt u voor controle terug op de polikliniek orthopedie.


Autorijden: Als u voldoende controle heeft over uw geopereerde been, kunt u na zes weken weer gaan autorijden. Het is niet verstandig om auto te rijden wanneer u nog pijnmedicatie slik.

Fietsen:  Als u voor de operatie ook al regelmatig fietste, mag u ongeveer zes weken na de operatie weer gaan fietsen. U moet wel weer voldoende controle over uw been hebben. Gebruik een damesfiets vanwege de lage instap. Het is aan te raden van tevoren te oefenen op een hometrainer.


Complicaties


Linker knie: litteken 1 jaar na hemi knie prothese

Er is een informatieve website van zorg voor bewegen waar u op basis van uw leeftijd, lengte en gewicht kunt zien hoe tevreden de meeste mensen zijn met hun kunst knie. 

Uit onderzoek blijkt bv dat oudere mensen meer tevreden zijn met hun kunst knie dan jonge patienten. https://zorgvoorbeweging.nl/patienten-zoals-ik/kunstknie/