Open AC resectie

Schouder links: er wordt een stukje van het buitenste uiteinde van het sleutelbeen afgehaald. Het meest rechter plaatje is de röntgen foto na dat er een stukje van af gehaald is.


Via een litteken van 3-4 cm boven op de schouder. Wordt het AC-gewricht wordt schoongemaakt en een stukje van het buitenste uiteinde van het sleutelbeen afgehaald. Er wordt ongeveer 0,5 – 1 centimeter bot verwijderd. De ontstane ruimte vult zich in de loop van de maanden na de operatie met littekenweefsel. Het doel van de operatie is het vergroten van de ruimte tussen het sleutelbeen

en het dak van de schouder, waardoor de bot-op-bot wrijving stopt en de pijnklachten afnemen/verdwijnen.

Nabehandeling

U mag met de schouder alle bewegingen maken binnen de pijngrenzen. Start rustig en schakel zo nodig uw goede arm in om het bewegen te ondersteunen. Oefen regelmatig om stijfheid te voorkomen. Doe de eerste weken niet meer dan dat de pijn toelaat. Na verloop van tijd kunt u de arm steeds actiever bewegen zonder dat dit pijn doet.


De sling

De sling is aangemeten om uw arm te ondersteunen en om de pijn af te zwakken. Draag de sling in elk geval 2 dagen na de operatie overdag. Bouw het dragen daarna op geleide van uw klachten af.


Hervatting bezigheden

Zodra de pijn het toelaat, mag u de arm en schouder gebruiken bij uw dagelijkse verzorging zoals wassen, kleden, eten en dergelijke.

Wacht met fietsen en autorijden tot de pijn en uw bewegingsmogelijkheden dit toelaten. Na 4 tot 5 weken kunt u beginnen met licht tot gemiddeld lichamelijk werk/bezigheden. Zwaarder lichamelijk werk/bezigheden kunt u na 6 tot 8 weken hervatten, net als sporten.


Fysiotherapie

Fysiotherapie is niet noodzakelijk maar kan zeker helpen bij een sneller herstel.

Complicaties

Ondanks alle voorzorgen komen de volgende complicaties zelden voor:

- Nabloeding

- Wondinfectie

- Trombose in de arm (stolstel in een bloedvat)

Litteken 2 wkn na de operatie van het AC gewricht

Schouder rechts: er wordt een stukje van het buitenste uiteinde van het sleutelbeen afgehaald.